background image

REGLER OCH ANSVAR

Varje deltagare tävlar på egen risk och måste känna till och följa reglerna för Stockholm SwimRun. Genom att anmäla sig till och delta i Stockholm SwimRun accepterar du att följa loppet och naturreglerna:

 • Tävlande ansvarar för lagets säkerhet
 • Alla deltagande lag måste bära sin egen utrustning från början till slut
 • Om skyddsglasögon, fenor eller paddlar bryts kan dessa ersättas under loppet (men detta måste rapporteras av laget i målstrecket). Om ett lag inte slutar med all utrustning som de startade med kommer de automatiskt att diskvalificeras. Alla lag måste acceptera att presentera sin utrustning på mållinjen om frågan ställs
 • En utrustningskontroll görs / kan utföras före, under och efter loppet
 • Deltagare får inte få hjälp från icke-konkurrenter under loppet.
 • Varje lag måste följa den markerade vägen från början till slut och passera alla "checkpoints".
 • Flytbojar som överstiger 100 cm x 60 cm är inte tillåtna i tävlingen.
 • Lag måste vara tillsammans under hela tävlingen. Lagmedlemmar får under inga omständigheter bli separerade med mer än 10 meter, antingen på land eller i vattnet. Om detta händer kommer laget att möta automatisk diskvalificering. (Gäller ej singelklass)
 • Team måste passera varje inspektion / kontrollpunkt tillsammans.
 • Lag som bryter mot reglerna är skyldiga att meddela närmaste funktionär så snart som möjligt.
 • Badmössa och nummerlapp som är mottagna vid registrering och ska bäras utanför våtdräkterna under hela loppets längd.
 • En våtdräkt krävs. Det är tillåtet att ha en 2-del och helst ha korta armar och ben. Våtdräkten måste kunna klara temperaturer från 12 grader Celsius.
 • Nummerlapparna får inte modifieras på något sätt.
 • Deltagarna får inte dyka med huvudet först i vattnet - denna åtgärd kommer att leda till omedelbar diskvalifikation.
 • Om ett lag kastar sopor på eller runt banan kommer de diskvalificeras och förbjudas att delta i framtida SwimRun-evenemang
 • Konkurrenter får inte försöka få obehörig fördel - dopning enligt stiftelsens stadgar, kapitel 13 är förbjuden
 • Alla deltagare måste visa respekt för andra deltagare, tävlingsledare, åskådare och till alla invånare och besökare på Djurgården.
 • Varje deltagare är skyldig att, så gott som möjligt, hjälpa andra konkurrenter som blir skadade, sjuka eller har brådskande behov av hjälp
 • Om en lagmedlem är skadad, blir sjuk eller kan inte längre tävla av någon anledning, måste deras medtävlare hjälpa och bryta loppet.
 • Tiden beräknas från startpistolen tills båda lagmedlemmarna har passerat målstrecket.
 • Lag är skyldiga att passera reptider inom en viss tid för att kunna fortsätta i tävlingen. Det här är för att vi ska kunna garantera alla lag så bra säkerhet som möjligt. Dessa reptider kommer att beskrivas vid Race Meeting (obligatorisk närvaro startar klockan 12.00) i startområdet / scenen.
 • Idrottare kan träna på banan före tävlingen, men var snäll och uppmärksam på invånare och besökare i och runt Djurgården.
 • De tävlande har prioritet över all trafik och alla övergångar under hela loppet.
 • Officiella resultat och tider publiceras på hemsidan inom 48 timmar efter loppet.

GDPR Fair Processing Statement

Vi är engagerade i att skydda din information online. Alla transaktioner som sker inom vårt registreringssystem och hemsida skyddas via Secure Sockets Layer. Innan du lämnar in personlig eller betalningsinformation, se till att din webbläsare har en säker session. Kontrollera statusfältet för en hänglås-symbol.

Du kan få den information vi håller om dig, begära att den rättas och begära att den raderas. Vi använder inte dataprocessorer från tredje part med undantag för vår betalningsverksamhet.

Genom att markera rutan på inmatningsformuläret väljer du att använda dina personuppgifter för väsentlig databehandling i förhållande till händelsen du har angett och betalningsbehandling. Du är också överens om att vi får publicera din personliga information som en del av händelsens resultat och kan vidarebefordra sådan information till styrande organ, tävlingsarrangörer eller någon anknuten organisation för försäkring, licenser eller för att publicera resultat antingen för evenemanget ensam eller kombinerat med eller jämfört med andra händelser. Resultat kan innehålla (men inte vara begränsat till) namn, någon klubbanslutning, tider, yrke och åldersgrupp.

Eventuell databehandling är "tillfällig". Vi kommer att kommunicera med dig via e-postadress eller SMS men detta är begränsat till att ta emot kommunikation om rasorganisation, rasresultat. Dina personuppgifter kommer att användas för att skapa startlistor för våra evenemang men ingen direkt identifierbar information utöver ditt namn, klubb och åldersgrupp kommer att visas på någon dokumentation eller resultat som tillhandahålls av oss. Lopporganisatörerna kan kontakta dig när det gäller tillträde till följande års lopp. Kontakta info@stockholmswimrun.com om du vill bli utesluten från dessa rassmeddelanden.

Eventuella personuppgifter, med undantag av Namn, Klubbmedlemskap, Lopptider, Åldersgrupp, raderas inom 3 år den första arbetsdagen i januari samma år. All data lagras på lösenordsskyddade datorsystem. Det släpps inte till någon tredje part med undantag av tävlingsarrangörerna.

Vi lagrar inte kreditkortsuppgifter och delar inte kundinformation med någon tredje part

Force Majeure

"Force Majeure" betyder en Guds handling, det kan leda till omständigheter utanför vår kontroll att vi inte kan leverera ett event. Inklusive men inte begränsat till brand, översvämning, jordbävning, vindstörning eller annan naturkatastrof; handling av någon suverän inklusive, men inte begränsat till, krig, invasion, handling av utländska fiender, fientligheter (om krig förklaras eller inte), inbördeskrig, uppror, revolution, uppror, militär eller övertagande av makt eller förverkande, nationalisering, rekvisition, förstörelse eller skada på egendom av eller enligt en regering eller en offentlig eller lokal myndighets order eller införande av statligt sanktionsembargo eller liknande åtgärder terrorism; lag, dom, ordning, dekret, embargo, blockad, arbetsstridighet inklusive men inte begränsat till strejk, lockout eller bojkott; avbrott eller misslyckande av nytta service inklusive men inte begränsat till el, gas, vatten eller telefontjänst. Underlåtenhet att transportera all personalutrustning, maskinförsörjning eller material som krävs av Stockholm Swimrun eller deras kunder för tillhandahållande av tjänster enligt detta avtal, brott mot kontrakt av någon väsentlig personal eller något annat sak eller orsak som inte överensstämmer med Stockholm Swimrun kan inte leverera e. Under sådana omständigheter kommer deltagaren inte att vara berättigade till några återbetalningar, helt eller delvis.

Dessa villkor kommer att behandlas enligt svensk lag.

DISKVALIFIKATIONER OCH PROTEST:

En jury som består av tävlingsledningen hanterar allt som är relaterat till tävlingen för att se till att regler följs och att koppla samman eventuella diskvalificeringsbeslut. juryn kommer också att hjälpa till att avgöra om någon ban- eller regeländringar behöver genomföras.

Juryn kommer att använda sunt förnuft för att fatta beslut om eventuella diskvalifikationer, om det inte är tydligt i reglerna som är tillämpliga. Juryns beslut är slutgiltiga och kan inte överklagas.

Eventuella protester måste lämnas till juryn skriftligen inom en timme efter målgång. Brott mot regler kommer att resultera i diskvalificering och kan meddelas deltagarna upp till en vecka efter loppet. 

JURYN BESTÅR AV

 • Fredrik Erixon
 • Jens Österström